28. De Camprodon al Pic de la Dona

De Pirineu Català - Comarca de Camprodon

a) Per les Xemeneies

5 hores 30. Practicable en cavalleria fins a prop del cim. Ascensió en extrem interessant.

Pic de la Dona des de Coma Ermada.

4 h. 25. Pla gran de Murens [Morens]. (Vegeu itinerari 11a).

5 h. Font de les Xemeneyes. (Vegeu itinerari 29b). A la dreta de la font es puja per un corriolet de ramat, que si no s'hi troba s'hi endevina, entremig de la clapissa.

Es va guanyant altura ràpidament, anant a trobar el nervi de la serra per a guanyar el cim, pujada fatigosa encara que distreta per l'esplèndida hermosura del panorama.

5 h. 30. Pic de la Dona, 2714 m. alt. Està estrebat a l'ONO de la cresta de l'Esquena d'Ase, i a l'ESE. amb les collades de La Portella, sobre les quals s'enlaira considerablement, puix la carena cau sobtadament, en un desnivell de 250 metres, motiu pel qual té una vista molt desembarassada. Forma el centre del gran circ de Murens per sobre el clot de les Xemeneyes. En son costat nord s'hi estreba l'alta Serra Gallinera, que separa, la Coma de Bassibes [Bacivers] de la vall de la ribera de la Portella de Mentet. Les aigües van a Mig-jorn al Ter, i a llevant i a ponent al Tet per la ribera de La Portella, que va cap a Mentet i les gorges de Nyer, i per la de Bassibes [Bacivers], que va a unir-se a la ribera de Carençà [Carençà]. Son panorama és esplèndid. Se desenrotlla a sos peus cap a Mig-jorn el grandiós circ de Murens [Morens], limitat per l'Estret, els cingles de Xurriguera [Xoriguera] i la colossal i trossejada massa de Gra de Fajol amb sos enormes davastalls de roques i sos esqueis i puntes cantalludes, interessant i bella des d'on se vulgui que es miri, però molt més des d'aquesta miranda; a l'OSO. s'enlaira al fons la gran serralada del Catllar, de la que en sobresurt el Puig de Pastuira; se destaca en primer terme el grofollut massís de Bastiments, i darrera, per sobre el Coll de la Marrana i entre altres alterosos cimals, s'enlairen el Torreneules, els cims de La Vaca i el Puigmal. Girant la Vista a ponent s'obren sota els peus els deserts de Murens de França, clapissosos, extensos i desolats tancats per l'Esquena d'Ase, i els puigs de Bassibés i Bastiments. Corrent la mirada cap al NNE., i més al fons, la barrancosa i bonica Coma de Bassibes [Bacivers], quals aigües saltadores s'apressen a unir-se amb les de l'accidentada ribera de Carença [Carançà], tancant l'espai el Gallinàs [Gallinera], el Coll Mitjan [Comamitjana] i Puig Redon [Rodon], ressortint més darrera de Coll Mitjan les muntanyes que separen el Conflent del Capcir, a llevant s'obren les clotades de la Portella de Mentet i els plans de Camp-Magre i Coma Armada, i enllà el Roca Colom, Pomerola, Tres Esteles, Costabona i el majestuós, aïllat massís del Canigó; i per entremig d'aquest muntanyam, llunyà, la plana del Rosselló i el mar, i, esfumades en el dilatat espai, les retallades costes provençals. Del costat d'Espanya, cap a l'ESE., un confús remolí de plans, valls i muntanyes, impossibles de detallar i enumerar, limitades en últim terme per la faixa immensa de nostre hermós mar llatí.

La part més estimbada és la que cau sobre la ribera de Mentet, on el precipici és verament esfereïdor, com ho és també el que s'obre pel costat de la Coma de Bassibés [Bacivers].


b) Per la Portella de Mantet [Mentet]

5 h. 30. A peu o bé en cavalleria fins a La Portella.

4 h. 25. Pla gran de Murens [Morens]. (Vegeu excursió 11a).

4 h. 40. Enforcament amb el camí de la Portella de Murens. (Vegeu itinerari 25c). Es pren el camí de l'esquerra i es puja ràpidament.

5 h. 50. Portella de Mantet, 2478 m. alt., entre les ondulacions que pugen a la Portella de Murens i les estribacions del Pic de la Dona. Les aigües van d'un costat al Ter i a l'altre al Tet per la ribera de Mantet. Es descobreix un interessant punt de vista sobre la vall naixent d'aquesta ribera.

Es deixa a la dreta el camí de Mantet i es puja pel fil de la serra seguint les ondulacions de la carena tantost per atapeït glevatge com per estarterada clapissa, fruint per tots indrets d'una vista preciosa dominada per les Tres Esteles, i les muntanyes de Madres al fons, i d'altre costat, sobre la vall de Murens. Bastiments i Gra de Fajol.

5 h. 15. La pujada es fa fatigosa per l'apilonat rocam.

5 h. 30. Pic de la Dona.


Comentaris itinerari 28: De Camprodon al Pic de la Dona.
Wikiloc: Itinerari a) per les Xemeneies.
Wikiloc: Itinerari b) per la portella de Mentet.


Esquerra.png Inici.png Dreta.pngAdaptació del llibre: Pirineu Català: Comarca de Camprodon
Cèsar August Torras, 1902
https://comarcadecamprodon.cat