73. De Camprodon a les fonts del Tec

De Pirineu Català - Comarca de Camprodon

a) Pel Coll del Pal

4 hores 15. Camí de ferradura.

4 h. De Camprodon al Coll del Pal. (Vegeu itinerari 24a). Travessat el coll, un caminet entre glevatge segueix planer per la vall naixent del Tec.

4 h. 15. Fonts del Tec. Varies fontetes, a curta distancia unes d'altres, una d'elles enlairada del camí, a la temperatura de 3º, donen naixement al riu Tec.

El lloc és del tot pintoresc. Situat al repeu de Roca Colom, sota les blanques roques, que semblen de lluny un vol de colomes i que li donen nom, domina l'alta coma del riu i l'esvoranc per on es precipita entre el Costabona, que s’avança com si anés a privar-li el pas i les enasprades Esquerdes de Rojà, de caient gairebé vertical, Forma un petit circ herbat, eriçat de roques i penyals, brollant aigua arreu, que acoblada salta tot seguit en avall enjogassada i alegre. Les vacades pugen a l'estiu a pasturar sos rics herbatges.


b) Pel Pla de Camp-Magre

6 h. 15. Camí de ferradura.

4 h. 25. Pla gran de Morens. De Camprodon al Pla gran de Morens. (Vegeu itinerari 11a).

5 h. 25. Serrat del Callau. Del Pla gran de Morens al Serrat del Callau. (Vegeu itinerari 25c).

Es travessa el Pla de Camp-Magre, prop la vessant de Roca Colom, el que s'estén enllà fins a Pomarola. Gran extensió de rasos coberts de grassa i fresca pastura. Bella vista sobre Pomarola, des Tres Esteles, Canigó i Costabona.

6 h. Riba del Pla de CampMagre. Bell cop de vista sobre la vall del Tec. Se baixa per les vessants d'aquesta i per costat de grandiosa congesta que no es fon gairebé mai: sols alguns anys a les darreries de l'estiu.

6 h. 10. Cadira de Roldan. Gran rocassa en forma de gegantesc setial, de braços colossals i alt respatller. Abeurador del cavall de Roldan dóna també per nom la tradició a una gran roca buidada en la que hi ha constantment aigua depositada en son fons. En tot el Pirineu se troben. records llegendaris del famós guerrer.

6 h. 15. Fonts del Tec.Adaptació del llibre: Pirineu Català: Vallespir, muntanyes del Canigó, Conflent 
Cèsar August Torras, 1902
https://comarcadecamprodon.cat