75. De Camprodon a la Torra del Mir i Prats de Molló

De Pirineu Català - Comarca de Camprodon

4 hores. A peu o en cavalleria.

Molt mal passant des de la Torre a Prats de Molló. De Camprodon a la Torre del Mir. (Vegeu també itinerari 23).

1 h. 35. Can Freixa. (Vegeu itinerari 12).

Se deixa'l camí d'Espinavell a l'esquerra, i es baixa en ziga-zaga, per un bon camí carreter, a trobar el curs del Ritort.

1 h. 45. Palanca de Fabert, junt a la unió del Ritort amb la ribera de Fabert. Des de poc temps s'ha convertit la palanca en un bon pontet de pedra.
 Travessat el Ritort se remunta la vessant dreta de la vall de Fabert, disfrutant-se d'escaients paisatges.

2 h. 10. Se deixa a l'esquerra el viarany que puja al veïnat de Fabert.

2 h. 15. Es travessa la ribera i es puja per la vessant esquerra, dominant bells punts de vista.

2 h. 30. Font de les Adous. (Vegeu itinerari 23a).

3 h. 5. Torre dei Mir. De les Adous a la Torra. (Vegeu el propi itinerari 23a.) Se baixa del promontori on està aixecada la Torre pera anar a trobar un petit viarany amagat entre brosta, rocam i arbreda que segueix per una aresta de serra decantada dret al Nord. Va giragonsant, fent-se a voltes perdedor.

3 h. 20. Collet d'en Sé, en una inflexió de la nomenada aresta. Se baixa pel costat de llevant en aigües-vessants de la Canadella. Se van deixant a dreta a curta distancia les cases nomenades La Creueta i La Palmera.

3 h. 35. El Grifeu, casa de camp. Se baixa ràpidament per dolent i pedregós camí. A sota, en el clot del riu, la gran masia del Xatart.

3 h. 55. Se troba el camí ral de Camprodon a Prats, prop de l'0ratori del Sindreu. (Vegeu itinerari 71a).

4 h. Prats de Molló.


Esquerra.png Inici.png Dreta.pngAdaptació del llibre: Pirineu Català: Vallespir, muntanyes del Canigó, Conflent 
Cèsar August Torras, 1902
https://comarcadecamprodon.cat