78. De Camprodon a Costoja

De Pirineu Català - Comarca de Camprodon

a) Per Sant Llorenç dels Cerdans

8 h. 15. Serà molt més convenient fer nit a Sant Llorenç, on se trobarà més bon hostatge que a Costoja.

7 h. Sant Llorenç dels Cerdans. De Camprodon a Sant Llorenç. (Vegeu itinerari 77). Una molt bona carretera de 7 km porta de Sant Llorenç a Costoja, embrancada amb la de Pla Castanyer.

7 h. 15. Embrancament la carretera de Pla Castanyer. La carretera de Costoja puja per la vessant dreta de La Quera, portant la direcció vers a I'E., i s'interna aviat, enlairant-se entre preciosos boscos.

7 h. 45. Es travessa La Quera i se segueix pujant per dintre el bosc.

8 h. 15. Costoja, 832 m. alt., poble de 565 h., canto de Prats de Molló, departament dels Pirineus Orientals, bisbat de Perpinyà, Actualment és nomenat pels francesos Coustouges. Està situat en un coll que domina bell punt de vista per l'indret del Vallespir, i per l’indret d’Espanya, en d’allà de la vall de la Muga, les muntanyes de Maçanet de Cabrenys i les de Bassegoda i Ribelles.

Aquesta població és d'origen molt antic: els romans hi tingueren una colònia militar; els gots hi concediren també molta importància; els sarraïns i els normands la cremaren i destruïren. En 988, al renaixement de sa ruïna, el comte de Besalú Oliva Cabreta donà l'església que ell havia fundat al monestir d'Arles. En una butlla papal de l'any 1011 se la cita a el nom d'església de Custodia.

El temple actual, consagrat en 1142 per Udalger, bisbe d'Elna, i dedicat a la Verge Maria, és una joia d'art i està classificat entre'ls monuments històrics nacionals de França. És d'una sola. nau molt espaiosa, de 17,30 metres de llargària, 9'50 d'ample i 11'60 d'alçària des de la volta, que és d'arc apuntat. Aquesta mesura 0,70 m. de gruix, sa decoració interior és de molta senzillesa i severitat; revestiment dels murs és de pedra granítica. La porta d'entrada és al costat dret inferior i està guardada per un porxo; Passat aquest portal, al penetrar en l'església, se troba la magnífica porta interior formada per quatre elegants columnes, dos d’elles salomòniques, amb capitells esculturats que sostenen una gran arquivolta coberta de motllures i ornaments de delicat treball i bon gust, amb reminiscències de l’art romà. En l’exterior ressalta l’absis rodó ornat amb un rengle d’arquets, sobre del que n’hi corre un altre d’adentellat; la finestra està ornada per dues columnetes. El campanar, superba torre quadrada, té 3 metres d'alçària per 5'10 m, i 5'90 metres d'ample en sos costats; té tres pisos. En els dos primers s'hi obren a cada banda una finestra de punt rodó, i en el superior, finestres agimeçades o bipartides; corre per dessobre, un rengle de dentellat, està coronat per un emmerletat i cobert per una teulada volada a quatre vessants.

En els voltants de Costoja hi ha molt mineral per a explotar. La flora del país és notable, sobre tot per una especialitat de floreta coneguda amb el nom de coixinets de senyora, que es troben prop la corrent de Muga.


b) Per Pla Castanyer

8 h. A peu o en cavalleria.

6 h. 45. Pla Castanyer. De Camprodon a Pla Castanyer. (Vegeu itinerari 77c). Anant-hi per Sant Aniol serà millor fer-ho en dues jornades, fent nit en dit punt. El camí va carenejant en direcció a l'E. entremig d'hermoses castanyedes, disfrutant-se de bells paisatges i extensos punts de vista,

7 h. 15. Se deixen ala dreta les Torres de Pradells i el camí que hi mena. Aquesta magnífica possessió és un elegant edifici de senyorial aspecte que està ornat per dues altes torres d'agudes puntes que s'oviren des de molt distants territoris.

El camí se decanta al NE. que queda atenuat per la bellesa constant del panorama.

7 h. 30. Se surt de la boscúria i es travessa un bastant pobre i àrid.

8 h. Costoja.Adaptació del llibre: Pirineu Català: Vallespir, muntanyes del Canigó, Conflent 
Cèsar August Torras, 1902
https://comarcadecamprodon.cat