Com ho he fet: Llengua i procediment

De Pirineu Català - Comarca de Camprodon

Llengua:
El llibre d'en Cèsar August Torras, El Pirineu Català, volum 1, Comarca de Camprodon, va ser escrit abans de 1902, és a dir, abans de les Normes ortogràfiques d'En Pompeu Fabra de l’any 1913.

Durant la transcripció i revisió del text original ja digitalitzat m’he permès la llibertat d’adaptar-lo a la normativa fabriana amb les mínimes esmenes, adaptant l'ortografia sense tocar ni la sintaxi ni les construccions d'en Torras. No he volgut modificar massa paraules, preferint en molts casos deixar l'original i afegir-hi un comentari si realment era necessari. També he deixat algunes paraules que poden ser barbarismes però que per la seva freqüent aparició formen part de la manera d'expressar-se d'en Torras. Aquest text doncs, amb unes mínimes modificacions ortogràfiques respecte de l'original, ens aporta una nova, per oblidada, riquesa de vocabulari que és molt fàcil d'entendre i he decidit no tocar. En qualsevol cas trobareu en aquest web els fitxers de la digitalització del llibre i en podreu fer la vostra pròpia adaptació.

Tampoc no he canviat els noms topogràfics ni els noms propis. Només algun cas com Llanas (Llanars) i Set-Cases (Setacases) han estat adaptats a la nomenclatura actual. La resta, encara que no segueixin les convencions actuals, per exemple Coma Negra per Comanegra, els he deixat tal com apareixen en l’original, posant entre parèntesi el nom actual o altres d'alternatius. Tot i això, per a no fer-me pesat, en alguns llocs he substituït el nom antic pel de grafia actual després d'haver fet notar el canvi a l'inici de l'itinerari. Però també he deixat com noms corrents en el text alguns noms aportats per en Torras, que encara avui es diuen, i que difereixen de la nomenclatura oficial de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Per exemple, he deixat Bellabriga tot indicant al principi de l'itinerari el nom oficial de l'ICGC de Vallabriga, però que ningú del país no fa servir.

En qualsevol cas, aquestes esmenes no tenen ni pretenen cap intenció lingüística ni filològica, només l'afany de facilitar-ne la lectura, i per a la toponímia, preservar-ne els noms i facilitar la correspondència entre mapes i textos antics i moderns.


Procediment:

He fet aquesta digitalització a partir d'un exemplar de l'edició de 1902 del llibre d'en Cèsar August Torras, El Pirineu Català, volum 1, Comarca de Camprodon.

El llibre va ser digitalitzat plana a plana, obtenint primer uns fitxers en format JPG que tot seguit van passar per un programa de reconeixement òptic de caràcters a fi de generar-ne els fitxers de text corresponents. Posteriorment, i comparant amb el llibre, he esmenat els errors de detecció i de conversió per a obtenir un text llegible i fidedigne.

Vull agrair a tots els desenvolupadors de programari lliure que desinteressadament hagin posat a les nostres mans aquestes potents eines que ens permeten fer tot això amb un simple ordinador i digitalitzador (scanner) de sobretaula a l’abast de tothom, i a més a més, disponibles en català. Entre d'altres: Ubuntu, imagemagick, LibreOffice, Hugin, MediaWiki, etc.

Possiblement hi hagi altres maneres, millors o més ràpides, de digitalitzar i editar un llibre en paper, però el meu objectiu era, donat que era possible, fer-ho amb les que tenia a l'abast immediat. El mateix pel que fa a la publicació a Internet: l'objectiu és posar el text a disposició de tothom, i crec que l'opció wiki, també programari lliure, és la més ràpida i flexible tot i ser també força austera. M'interessa més primar els continguts (text, fotos i mapes) que l'aspecte del web. I un wiki em permet relacionar fàcilment excursions per grau de dificultat, tema, etc. i aconseguir una veritable guia en hipertext.

Tant per la vessant tècnica com per la quantitat d'hores emprades, és un projecte a l'abast de tothom, que es pot fer amb una inversió mínima (o nul·la si podem emprar els equips que ja tenim a casa) i dedicant-hi un temps raonable que combina una petita part manual i repetitiva per a la digitalització, i una major part de lectura, comparació i composició del text final. Us animeu a fer-ho amb un altre llibre?



Adaptació del llibre: Pirineu Català: Comarca de Camprodon
Cèsar August Torras, 1902
https://comarcadecamprodon.cat