Llicència d'ús

De Pirineu Català - Comarca de Camprodon

Text

El text de les planes d'aquest web associades a la categoria "Itineraris" (vegeu al peu de les pàgines) és una adaptació meva del text de l'edició de 1902 del llibre "Pirineu Català, guia itinerari per a l'excursionista. Comarca de Camprodon" d'en Cèsar August Torras. Deixo aquesta adaptació del text original amb la llicència Creative Commons indicada al peu d'aquesta plana web.

El text de les planes associades a la categoria "Comentaris" (vegeu els peus de pàgina de cada plana) és meu i ho deixo amb la llicència Creative Commons indicada al peu d'aquesta plana web.


Fotografies

He digitalitzat les 64 fotografies i gravats del llibre i les he posat en els mateixos itineraris on apareixen en el llibre, línia amunt o avall. Només la composició del panorama des del Balandrau, al peu de l'itinerari 32, no és original, i l'he fet reordenant i juxtaposant els gravats individuals per a aproximar la vista d'uns 90° des del cim.

L'autoria de les fotografies és difícil de determinar. Però algunes es poden trobar a l'arxiu fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya accessible via el web Memòria Digital de Catalunya.

Les fotografies en blanc i negre d'en Cèsar August Torras i les d'en Frederic Bordas i Altarriba provinents de l'arxiu del CEC estan protegides amb una llicència Creative Commons 3.0 BY-NC-ND (Atribució, No-Comercial, Sense-obra-derivada), vegeu al peu de la plana de cada fotografia.

Les fotografies i gravats, tots en blanc i negre, que he digitalitzat del llibre i que no es poden trobar en l'arxiu digital del CEC ni en altres de la MDC, les deixo en Creative Commons 4.0 BY-NC-ND (Atribució, No comercial, Sense obra derivada) per a continuar la protecció donada per l'arxiu del CEC. L'autor, desconegut si no les podeu trobar a l'arxiu del CEC o altres.

Les fotografies en blanc i negre de les planes de la categoria "Comentaris" no apareixen en el llibre però complementen els comentaris i vénen de diferents arxius:

Les fotografies en color són meves i les deixo amb la llicència Creative Commons indicada al peu d'aquesta plana.


Mapes i rutes

El mapa que s'inclou al final del llibre va ser dibuixat per En Joseph Fort. No n'he trobat cap més referència i la web de l'ICGC atribueix l'autoria del mapa a en C.A. Torras.

Per a facilitar la comprensió d'alguns itineraris o descripcions de paisatges, he afegit i editat retalls de mapes de l'ICGC.

Per a consultes i comprovacions addicionals de toponímia i d'itineraris he consultat:

He creat i pujat a https://wikiloc.cat amb l'usuari "comarcadecamprodon" aproximacions segons el text d'alguns dels itineraris del llibre d'en Torras. Els mapes en color d'aquesta web i les rutes de Wikiloc estan en Creative Commons 3.0 BY (Atribució).


Reconeixement

Agraeixo i reconec l’autoria del text original del llibre d'En Cèsar August Torras i Ferreri (1851-1923). La seva obra ha passat a domini públic, tot i que, evidentment, en manté la propietat intel·lectual, que mai no es perd.

Del mapa original que inclou el llibre, no n'he pogut trobar l'autor més enllà del que diu el propi mapa: Joseph Fort, dibuixant. Afegeixo com a darrer capítol un enllaç a la còpia digitalitzada d'aquest mapa que ens ofereix l'ICGC.

De les fotografies i gravats en blanc i negre, als seus respectius autors.

Finalment agrair al Centre Excursionista de Catalunya posar a Internet i a disposició de tothom el seu arxiu fotogràfic i els butlletins de l'entitat. Compartint, tots hi guanyem.


Jordi Iparraguirre Vilarrasa

Brussel·les, febrer 2021

Contacte: bondia (ensaïmada) ComarcaDeCamprodon .catAdaptació del llibre: Pirineu Català: Comarca de Camprodon
Cèsar August Torras, 1902
https://comarcadecamprodon.cat